<div align="center"> <h1>Strona poświęcona Adamie Mickiewiczu</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/adammickiewicz2" rel="nofollow">http://republika.pl/adammickiewicz2</a></p> </div>